Imaheti program 2019. január 7 – 13

Imaheti program 2019. január 7 – 13

„Vigyázzatok álljatok meg a hitben”


Január. 7. Hétfő.
Személyes lelki ébredésért.
Ésaiás 35:3
Zsidók 10:38
Róma 12:1-2
János 6:35
Efézus 5:14
1Thessalonika 5:17
1Timótheus 6:12
A személyes lelki élet hanyatlása, annak kára.
A lelki táplálkozás fontossága.
Az imaélet felélénkítése, következetesség.
Áhítatos, kegyes élet gyakorlása.
Január. 8 Kedd.
A hívő családokban a lelki élet helyreállításáért.
Józsué 24:14
5Mózes 6:6-9
Efézus 2:22
6:1-4
A családban az ima, bibliaolvasás gyakorlatának helyreállítása, bevezetése.
Gyermekek hitben való nevelése.
Megőrizni a családi békét, meghittséget.
Egymásnak engedelmeskedni az Urban!
Január. 9. Szerda.
A gyülekezeti közösségért, testvéri kapcsolat építésért – hitben felnőtté válni.
2János 1:8
Efézus 4:15, 32
2Péter 3:17-18
1Thessalonika 5:14
Róma 14:19
1Péter 5:8
1Korinthus 1:10
12:25-27
Jakab 5:16
Zsidók 10:24
A gyülekezet, mint lelki közösség – fontos
A közösségben a személyes kapcsolatok megerősítése - időt szánni rá.
A belső ember megerősödése – felnőtté vallás, teherbíró, bátor hívők közössége.
A testvéri bizalom kiépítése – az őszinteség és közlékenység szükségessége.
Január. 10. Csütörtök.
A világ anyagias kísértéseivel szembeállni.
Róma 12:2
Jakab 4:4, 8
1János 2:15-17
Máté 6:19-21
Márk 8:36
1Timótheus 6:6-10, 17-19
Lukács 12:16-21
A világ kísértése – eltávolítani Krisztustól
A pénz, anyagi javak szeretete, akadály a lelki élet növekedésében
Az anyagiasság leköt és elszakít a szentek közösségétől – időhiány stb.
Január. 11. Péntek.
Az evangélium terjedéséért – misszió kifelé – külmisszió.
1Péter 2:9
Márk 10:43-45
16:15-16
Róma 1:16
Máté 9:37-38
10:32-33
2Timótheus 1:8
Kolossé 4:5-6
Felismerni a lehetőséget mások megmentése érdekében.
Küldetésünk – evangélium lenni és hirdetői Krisztus evangéliumának.
Társadalmi életbe való bekapcsolódás – misszió céllal: jót tenni, segíteni, kivinni az örömhírt embertársaink
közzé:
korházba, iskolába, munkahelyre, közigazgatásban…
Támogatni a külmissziót… a világban szolgáló testvérek támogatása.
Január. 12. Szombat.
Az Ur szolgálatában állni mindenkinek hűségesen.
Zsidók 12:28
Róma 12:11
Kolossé 3:16-17
1Péter 2:5
Az Úr szolgálatában mindenkinek van helye.
Felelősséggel tartozunk az Úrnak, a nekünk adott kegyelmi ajándékokért – elszámolni.
Mindenki élő tagként segítse a növekedését Krisztus Gyülekezetének.
Hűségesek legyünk a megbízatásunkban..
Január. 13. Vasárnap.
Várjuk vissza Urunkat! – naponkénti kihívások között.
János 16:33
Filippi 3:20-21
Jelenések 2:10
22:17-20
2Péter 3:9-14
1Thessalonika 4:16-17
5:23
Ez a föld nem a mi országunk – idegenek és zsellérek vagyunk.
Ellenséges területen tartózkodunk - várjuk a teljes megváltást.
Kísértések és próbák között harcolnunk kell kitartóan mindazzal szemben ami visszavon, feltartoztat ebben a
várakozásban.
Legyünk józanok, éberek és vigyázok, figyelve arra aki szól!
Nem késik el az ígérettel! Maranatha! Az Úr közzel!