Az Evangélium

Az ember legnagyobb problémája az Istennel való kapcsolatában van. Minden ember érzi ezt az igazságot és mindenki megpróbál valahogyan megoldást találni reá. Egyesek tagadják Istent, mások tagadják a probléma létezését, és sokan saját erejükből próbálják helyrehozni az elrontott dolgokat. Az igazság az, hogy az embert a bűnei elválasztják Istentől, és ebben a bűnös állapotban az ember szellemileg halott, képtelen felismerni az igazságot és nincs ereje arra hogy megváltozzon.

De az örömhír az, hogy Isten készített egy megoldást, véghezvitte azt a munkát amit az ember képtelen volt véghezvinni. Jézus Krisztus magára vette a bűnöket, és meghalt, mint igaz a nem igazakért. Az ő halála az, amely által minden bűn meg lett fizetve, az ő feltámadása az a tény, melynek alapján biztosan tudhatjuk azt, hogy Isten képes az embert megújítani, képes neki új, igazi, örök életet ajándékozni, nem érdemekért vagy bármi másért cserébe, hanem ingyen, kegyelemből. Az emberre egyetlen egy dolog maradt, és ez az, hogy elfogadja-e Isten megoldását a bűnre. Ha valaki megalázza magát Isten előtt és bevallja neki bűneit és kéri Istentől azt, hogy a Jézus érdeme miatt bocsásson meg neki akkor Isten befogadja őt, mert Jézus azt ígérte: "Aki énhozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem". A megtérő embernek Isten teljesen megbocsátja a bűnöket és egy új életet ajándékoz. De ezt a lépést, ezt a döntést minden embernek személyesen kell meghozni. Ha még nem hoztad meg ezt a döntést, akkor itt és most van a legalkalmasabb idő, hogy megtegyed.