Rólunk


Történelmünk

Az 1930-as év Karácsony harmadnapján, imaórára gyűlt össze 15 testvér, az Írisz telepen lakó, Kidéből származó Bakó Sándor testvér lakására. Imaórájuk célja az volt, hogy lássák, meg mit akar az Úr üzenni számukra, mert mind a 15 testvér egy lelki feszültségben volt, mivel a közösség, ahova tartoztak (Baptista gyülekezet) különböző dolgok miatt letértek az általuk elfogadott igei gyakorlat útjáról. Ezek között voltak az elvilágiasodás, egy személyben, egyéni vezetés, kenyértörés egyszer egy hónapban, és csak arra kinevezett felavatott testvér végezhette. Ezért többször összegyűltek és imádkoztak, hogy az Úr adjon vezetést ezen a területen.

Imádkozás után arra a döntésre jutottak, egy egységes látás alapján, hogy új közösséget kell létrehozni a tiszta evangélium tanításnak gyakorlatában. Ez után az elhatározás után, a tizenöt testvérből nyolcan visszaléptek, hivatkozva családi helyzetükre és az ezzel járó nehézségekre.

A másik hét testvér azonban, kitartottak, kiknek a nevei a következők: Rusz János, Kovács Imre, Varga András, Jeremiás Jenő, Bakó Sándor, Szakács Gyula és Moldován József, majd később csatlakozott hozzájuk id. Schimert Feri...tovább...


Hitfelfogás

I. A Biblia

Mi hisszük és valljuk, hogy a Biblia vagy a Szent Írás Isten beszéde, amely teljeségében ihletett, melyet Isten Szellemétől ihletett emberek írták. Ez igaz, emberi hiba és toldalék nélküli eredeti formában, ezért teljes hitelre méltó, melynél fogva az élet minden területén teljesen megbízható tekintélye van. Úgy az Ó, mint az Újszövetség - a 66 kanonikus könyv –Isten sajátos kinyilatkoztatása (2 Tim. 3, 16-17; 2 Pét. 1, 19-21) és be van fejezve az utolsó megirt kanonikus könyvvel. Minden utólagos hozzáadás vagy kihagyás emberi beavatkozás és aláássa a Szent Írás kinyilatkoztatását. (2 Móz. 20, 1; 5 Móz. 4, 2; 12, 32; 29, 1; Péld. 30, 6; Jer. 36, 1-2; Gal. 1, 11-12; Jel. 22, 18-19).

Mi valljuk és hisszük, hogy minden bibliai résznek csak egy magyarázata van, bár lehet többféle alkalmazása. A hivő embernek a feladata hogy megtalálja azt az üzenetet, amit a Szent Szellem akart ebben kijelenteni az író által. A Szent Írás kijelentését egy alapos tanulmányozás során lehet megérteni,...tovább...