2017 Imahét

Imaheti program 2017. január. 2 - 8

Mottó:
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem
imádságotokban és könyörgéstekben
minden alkalommal hálaadással tárjátok
fel kívánságaitokat az Isten előtt.” Filipi 4:6

Január. 2. Hétfő.
Téma: gyülekezet, közösség, testvérek. Zsid. 10: 24-25, 1 Tim 3:15
- hálát adni és értékelni a gyülekezetet, ahova az Úr helyezett minket
- hálát adni és értékelni az elődeinket, akik fáradoztak az Úr munkájában és a gyülekezetben végzett szolgálataikért legyünk elismeréssel Zsid 13:7
- imádkozzunk a helyi gyülekezet problémáiért, célkitűzéseiért
(minden helyi gyülekezet megnevezhet konkrét dolgokat)
- legyen a gyülekezetünk élő gyülekezet 1Péter 2:5
- legyen jó bizonyságunk a környezetünkben 1Péter 2:11,12
- legyen szeretet és egység közöttünk Zsid 13:1, Ján. 17:20,21,
Ján. 13:34,35

Január. 3. Kedd
Téma: Isten akaratának megismerése és vezetésének megtapasztalása Kol 1:9,10
- hálát adni és értékelni Isten vezetésének megtapasztalását mindezidáig 5Móz 8:2, Zsolt 90:1
- Isten mindig a legjobbat akarja számunkra
- hálát adni a Szent Szellemért, aki által Isten vezet, tanít és tanácsol Ján.14:16-18
- hálát adni az Igéért, amiben Isten kinyilvánította az Ő akaratát 2Tim 3:16,17
- kérjük az Úr segítségét, hogy engedelmeskedjünk az Ő vezetésének
- kérjük az Úr vezetését erre az évre: személyes életünkben, családi életünkben és gyülekezeti életünkben
- imádkozni a fiatalokért, hogy megismerjék Isten akaratát, és felismerjék vezetését a munkahely és karrier választásában, a házastárs választásában
- legyen Isten vezetése valóságos az életünkben

Január. 4. Szerda
Téma:Szolgálatra és munkálatra való készség Ézsaiás 6:8
- hálát adni és értékelni minden szolgálatot amit a testvérek végeznek a gyülekezetben 1 Thess 4:12,13
- hálát adni és értékelni minden testvért , akivel az Úr megáldott a helyi gyülekezetben Róma 12:4,5
- Isten azt akarja, hogy önként szolgáljunk , senkit nem kényszerít Róma 12:1, Zsolt 100:1-5
- Isten gyülekezete élő kövekből épül, mindenkinek megvan a helye és a fontossága Ef 4:11-16
- imádkozzunk, hogy felismerjük a szolgálatunkat a helyi gyülekezetben; legyünk buzgók és hűségesek; elsősorban az Úrnak szolgáljunk; ne legyünk sértődékenyek
- biztassuk és bátorítsuk egymást a szolgálatban, az Úr munkájában
- Isten igazságos, mindenkit megjutalmaz

Január. 5. Csütörtök
Téma: Belmisszió, az evangélium hirdetése, lelkek megnyerése, a gyülekezet szaporodása. Róma 1:16;2Tim 1:7,8
- hálát adni a tiszta evangéliumért, ami eljutott hozzánk, és amit hirdethetünk mi is
- figyelmeztetni és inteni az embereket Ezékiel 3 :17-21
- legyünk készek a személyes bizonyságtételre. Kol 4:5,6; 1 Péter 3:15
- legyen szívügye és célkitűzése a gyülekezetnek az evangélizálás
- imádkozni : gyermekmisszióért (vasárnapi iskola, gyerektáborok)
Ifjúsági misszióért (konferenciák,táborok), evangélizáló alkalmakért gyülekezeteinkben
- imádkozni kiöregedő, kevés létszámú gyülekezetekért
Testvérekért, családokért akik odaszánják magukat kis gyülekezetek megújulására, vagy új gyülekezetek alapítására.

Január. 6. Péntek
Téma: Külmisszió Mt 28:18-20; Apcsel 1:8
- hálát adni és értékelni azokat, akik vállalták hirdetni az evangéliumot idegen országokban
- imádkozni azokért,akik a Bibliát fordítják különböző nyelvekre (WYCLIFFE Bibliafordító Társulat)
- imádkozni azokért a testvérekért, akik hosszabb vagy rövidebb időre részt vettek külmisszió szolgálatokban (Nagy Zsolt, Szőcs Karcsi, Hadnagy Attila és mások; ezeket a testvéreket meg lehet hívni, hogy számoljanak be megtapasztalásaikról).
- imádkozni a Kairos misszióért (több információ a Kairosról: Pop Vasile testvérnél)
- imádkozni azokért a keresztyénekért, akik üldözve vannak a hitükért
- helyezze a szívünkre az Úr a misszió anyagi támogatását

Január. 7. Szombat
Téma: gyülekezetek közötti kapcsolat. Ef 4:4-6,11-16;Jel 1:4,5
- hálát adni és értékelni azokat a kapcsolatokat, amik vannak az erdélyi gyülekezetek között
- egymás hite által épülni. Róma 1:11,12
- egymás látogatásának a fontossága
- igyekezzünk az egységre és együtt harcoljunk a közös ellenség ellen
- imádkozzunk az erdélyi férfi találkozókért, hogy legyenek építőek és hasznosak a gyülekezetek számára
- imádkozzunk a konferenciákért, az ifjúsági konferenciákért, a börtönmisszióért (Nagyfalu), a biblia felfedező gyermekmisszióért (Nagyvárad, Kabai Csaba testvér)
- imádkozni a roma gyülekezetekért, és a közöttük munkálkodó testvérekért
- imádkozzunk, hogy a gyülekezeteink üdülőit hasznosan használjuk ki
- imádkozni testvérekért, akik teljes idejükkel az Úr szolgálatában állnak az erdélyi testvér gyülekezetekben

Január. 8. Vasárnap
Téma: Készen várjuk az Úr Jézus visszajövetelét. 2Péter 3:11-14
- hálát adni azért,hogy az Úr Jézus ígérete szerint helyet készít a Mennyben számunkra, és visszajön értünk. Ján.14:1-3
- hálával gondoljunk arra, hogy ha "a földi sátorház elbomol, örökkévalóházunk van a Mennyben". 2Kor 5:1
- imádkozzunk azokért, akik még nem fogadták el az Úr Jézust,hogy tegyék meg amíg nem késő
- úgy viszonyuljunk a világhoz, mint idegenek és vándorok, és ne kötődjünk a mulandó, földi dolgokhoz. Kol 3:2; Filipi 3:20,21
- imádkozzunk, hogy az Úr őrizzen meg a tévtanitoktól és tévtanításoktól. Júd. 3,4; 17-21
- legyünk éberek és vigyázzunk, mert nem tudjuk mikor jön el az Úr. Mt 24:42-44
- legyünk olyan szolgák, akiket az Úr munkában talál. Mt 24:46;
Lk 12:35-38
- Isten betartja ígéretét! Lk 21:33; Jel 3:11-13

Záró ige: “Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” 1 Thess 5:23