2015 Imahét január 5-11

IMAHETI TÉMÁK 2015 JANUÁR 5-11

Mottó: Mikeás 7:7
"De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!"

A következő napokban Isten segítségével, minden este együtt leszünk a következő imatémák mellett, szeretettel várunk téged is minden este 19 órai kezdettel, ha szeretnél bekapcsolódni imaközösségünkbe.

JANUÁR 5. - Hétfő - Család és Ifjúság
JANUÁR 6. - Kedd - Misszió gyermekek és fiatalok között
JANUÁR 7. - Szerda - Külmisszió
JANUÁR 8. - Csütörtök - A jelenkor nehézségei, álláskeresés, külföldi munkavállalás, elfoglalt szolgáló testvérek
JANUÁR 9. - Péntek - Elszakadni korunk anyagias hajtásától
JANUÁR 10. - Szombat - Egy szabály szerint járni
JANUÁR 11. - Vasárnap - Békességben várni Urunk visszajövetelét

JANUÁR 5. - Hétfő
Család és Ifjúság:
Józsué 24:15, 5Mózes 11:18-20, Jeremiás 1: 6-7, 2 Timóteus2: 1-3, Zsoltár 78:1-7

Hálaadás: hivő szüleinkért, jó tanácsaikért,gonoskodó szeretetükért, jó példás életükért.
Imádkozzunk:

 1. Hűséges és engedelmes ifjakért
 2. Az Úr adjon erőt legyőzni a gonoszt, kivánságokat
 3. Legyenek a gyülekezet diszei
 4. Gyermekeiket szeretetben nevelő szülőkért, nagyszülőkért

JANUÁR 6. - Kedd
Misszió gyermekek és fiatalok között:
Lukács 18:15-17,1János 2: 12-15, János ev. 21:15

Hálaadás: Munkás testvérekért, testvérnőkért, akik a gyermekek között munkálkodnak
Imádkozzunk:

 1. Gyermekekkel foglalkozókért,
 2. Gyermektáborok szervezőiért és akik anyagi támogatást nyújtanak
 3. Bibliai Felfedező (bife, Nagyvárad) hatékony szolgálatáért
 4. Az ifjak megmaradásáért a gyülekezetben

JANUÁR 7. - Szerda
Külmisszió:
Róma1:13-17, Máté 28:18-20, 1Timóteus 2:4

Hálaadás: Hogy voltak és vannak akik megértették Jézus missziói tanácsát
Ígéretéért: "Én veletek vagyok"
Imádkozzunk:

 1. Misszionárius testvérekért
 2. Üldözött testvérekért
 3. Az evangélium terjedéséért
 4. Kérjük az aratásnak Urát,küldjön munkásokat az Ő aratásába!

JANUÁR 8. - Csütörtök
A jelenkor nehézségei, álláskeresés, külföldi munkavállalás, elfoglalt szolgáló testvérek:
Róma 15:1-2, 1Korintus 3:9,13, 1Korintus 9:26-27, 2Timóteus 4:9-10,Zsoltár 68:20, 1Timóteus 4:10

Hálaadás: Napról napra gondoskodik rólunk, van élelmünk, ruházatunk.1 Tim.6:8
Imádkozzunk:

 1. Jó munkalehetőségért
 2. Lássam meg,hogy hol van a helyem
 3. Keresztyén vállalkozók és munkaadók hűségéért,és jó előmeneteléért

JANUÁR 9. - Péntek
Elszakadni korunk anyagias hajtásától:
Lukács 12:32,34, 1János 2:15-17, 1Timóteus 6:6-12, 2Királyok 5:26b, Róma 12:1-2

Hálaadás: Mert a mi országunk a mennyekben van,
A mi jutalmunk bőséges lesz
Imádkozzunk:

 1. Az Úr adjon erőt,hogy az odafelvalókat keressük
 2. Ne aggodalmaskodjunk
 3. Ne keressük a magunk hasznát
 4. Legyünk az Úrnak hűséges és alázatos szolgái

JANUÁR 10. - Szombat
Egy szabály szerint járni:
Filippi 2:2-4, Filippi 3:12-21, Róma 12:6-21

Hálaadás: Jézus Krisztus út,igazság és élet
Szelleme által útat mutat,irányít,megint és buzdít
Imádkozzunk:

 1. Az Úr adjon tiszta látást és értelmet a szolgáló testvéreknek
 2. Engedelmes szívet,hogy meghallják az Úr hangját,és kövessék útmutatásait
 3. Törekedjünk az egységre,békességre és szeretetre.Ef.4:1-3

JANUÁR 11. - Vasárnap
Békességben várni Urunk visszajövetelét:
Zsidók 12:14, 2Péter 3:13-14, Róma 12:18, János ev.14:27, Jakab 5:7-8
Hálaadás: A békesség amit az Úr ad mindennél jobb
Az Úr megígérte hogy helyet készít számunkra és visszajön értünk
Imádkozzunk:

 1. Ne legyen szívünkben nyugtalanság,hanem az Ő békessége lakja a mi szívünket Jn.ev. 14 1-3
 2. Ne engedjük,hogy a Sátán elvegye az Úrtól kapott békességünket
 3. Legyen szívünk telve élő reménységgel
 4. Lukács 1:79b: hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!